Potřeby pro stolní tenis

Prodej

O světovém a zejména českém trhu obecně :

  Výroba zboží    Tok zboží   Prodejci   Zákaznické ceny  

Technické náležitosti mého prodeje :

 Kontakt    Způsob prodeje   Prodejní ceny 
 Objednávky    Dodací podmínky    Obchodní podmínky  
 Reklamační řád    Ochrana osobních údajů    Další služby  

Vítejte v sekci, kde se dozvíte nejen veškeré "technické" náležitosti a informace kolem mého prodeje, ale i některé "důvěrné" informace kolem toku stolně tenisového zboží od výrobce (firmy) přes velkoodběratele a dealery ke koncovému spotřebiteli.

Výroba zboží

V éře globalizace a snahy o snižování výrobních nákladů je postupně opouštěn model, kdy si firmy vyráběly zboží ve svých továrnách a závodech. Nastupuje trend, kdy jedno výrobní místo slouží více firmám. Dochází k situacím, že čím dál více identických výrobků se liší třeba jen povrchovou úpravou, někdy dokonce jen logem firmy. Jako příklad lze uvést stoly, lišící se jen podvozkem, lepidla, houby k potahům. Čím dál více se výroba přesouvá do asijských oblastí. V tomto případě nejen z důvodů levné pracovní síly, ale i množství odběratelů. Říká se, že na evropském trhu a v příslušných "evropských" katalozích světových výrobců se objevuje jen asi 30 % z jejich celého úplného výrobního sortimentu. Ještě o dalších 70 % je obohacena "asijská" nabídka. Nemusí to být tak úplně pravdou, nicméně úspěchy a zázemí asijských hráčů by tomu nasvědčovaly.

Tok zboží

Obecně je znám řetězec Továrna - Značka - Velkoodběratel - Prodejce - Zákazník. Zatímco v západních státech má úsek Velkoodběratel - Prodejce většinou několik úrovní, přičemž na každé z nich se k prvotní nákupní ceně přibalují rabaty pro jednotlivé distributorské úrovně, u nás je situace poněkud specifická. A sice v tom, že z 90-ti procent se zboží dostává k zákazníkovi pouze přes jednu úroveň velkoodběratele a jednu úroveň prodejce. To se projevuje (zatím) ve velmi nízkých koncových prodejních cenách (podrobnosti dále).

Prodejci

Na spočtení množství velkoodběratelů v naší republice vystačíme s prsty jedné ruky. Na množství koncových specializovaných prodejců, jejichž upoutávka je k dispozici na internetu, nám budou stačit (zatím) obě ruce. Pak existuje nezjistitelné množství prodejců, kteří si stolně tenisovým prodejem přivydělávají (ať již legálně či jinak) v rámci okruhu svých známých, oddílu, místa bydliště apod.

Zde nabízím mě známý a z internetu dostupný seznam prodejců :

Prodejci s internetovou nabídkou (zboží, ceníky) :

 1. Potřeby pro stolní tenis - Vladimír Švancara, Voděrady (okres Blansko) - Vámi právě navštívené stránky
 2. Miro TT-shop - Miloš Vojáček, Roman Tkačuk, Praha
 3. STOLNITENIS.INFO - Jiří Tichý, Praha
 4. E-shop - Pavel Manďák, Horažďovice (okres Klatovy)
 5. Pinec.cz - Martin Lučan, Jiří Merkl, Hradec Králové
 6. Potřeby pro stolní tenis - Miroslav Cinibulk, Chrastava
 7. STEN Marketing - Jan Hrnčiřík, Petr Walový, Říčany u Prahy
 8. SPORT STAD KLIM - Jindřich Stádník, Chomutov

Ostatní prodejci :

 1. PINGPONG-GRILL.CZ - Josef Grill, Mladá Boleslav
 2. Sport Spin - Zdeněk Veselý, Praha
 3. TOP-SPIN - Bronislav Pelikus, Trutnov
 4. Potřeby pro stolní tenis - Jan Pelikán, Brno

Zákaznické ceny

Co se týká prodejních cen, mám dvě zprávy. Ta dobrá je, že ceny jsou prakticky na nejnižší možné úrovni. Způsobila to "cenová válka" mezi našimi klasickými internetovými obchody, kdy ty nově vzniklé v rámci boje o zákazníka nasadily srovnatelné a téměř v polovině sortimentu nižší ceny, samozřejmě na úkor svého zisku, oproti konkurenci. Ta ovšem nelenila a přizpůsobila se ať již dorovnáním cen či různými slevami. Což se z hlediska zákazníka určitě musí na první pohled jevit jako pozitivní.

Bohušel zbývající špatnou zprávou je fakt, že tyto nízké ceny začínají být trnem v oku výrobcům a hlavně firmám, neboť jim kazí zisk obecně. To se samozřejmě zvýraznilo a nabralo na aktuálnosti po našem vstupu do evropské unie, ve které i obchod (v tomto případě mám na mysli zejména zásilkový) má globální charakter. Každý ať si zkusí sám odpovědět na otázku, jak dlouho budou firmy tuto situaci "trpět". Podle mne není zas tak nereálná možnost, kdy firmy kvůli "narovnání" trhu zdraží zboží svým českým velkoodběratelům, ti následně svým prodejcům a posledním, kdo to "odnese", bude zákazník. Pakliže ovšem prodejce nebude prodávat téměř bez zisku, což není příliš reálné.

Jak je vidět, každá mince má dvě strany. Asi nezbývá, než se nechat překvapit, jak se bude cenový vývoj dál ubírat.

Kontakt

Vladimír Švancara
 Ičo 72468149
 Dič 284-6505280078
 Číslo účtu 153441616/0300
Způsoby kontaktu
adresa Voděrady 190
 679 01 p. Skalice nad Svitavou
e-mail vladimirsvancara@seznam.cz
telefon 732-432875 (s odbornou konzultací)
 605-542243 (bez odborné konzultace)
 Osobní návštěva viz příslušné mapky, obec Voděrady

Mapy okolí

Letecký snímek - klikni pro zvětšení
Letecký snímek
Nejbližší okolí - klikni pro zvětšení
Nejbližší okolí
Vzdálenější okolí - klikni pro zvětšení
Vzdálenější okolí
Celostátní mapa - klikni pro zvětšení
Celostátní mapa

Způsob prodeje

Prodej se uskutečňuje dvojím možným způsobem :

 • přímo - v místě mého bydliště (viz příslušné mapky)
 • výběrem a objednávkou s pomocí internetu, zásilkou zboží

Prodejní ceny

Veškeré na těchto internetových stránkách uváděné ceny jsou tzv. "plovoucí". To znamená, že se mohou měnit na základě nabídky již výše uvedených čtyř klasických internetových obchodů (pražského TT-shopu, Merkl-Lučan z Hradce Králové, Pavel Manďák na Klatovsku, STEN Marketing v Praze a Ostravě) včetně případných slev při větších odběrech. U nejfrekventovanějších druhů zboží (zejména dřeva, potahy, lepidla, čističe potahů) chci nabízet cenu shodnou s nejnižší nalezenou z těchto obchodů. Nemohu ovšem zaručit, že budu akceptovat i jejich případné slevy či akce !

Uváděné ceny berte proto jako orientační, i když předpokládám, že v drtivé většině budou platit. Aktualizovány budou jako celek jednou ročně, v případě nového zboží, doprodeje či nenadálých výkyvů nákupních cen průběžně.

V případě větších nákupů (např. hromadných pro oddíly) je možnost domluvy individuálních podmínek.

Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH 19 %

Aktuální ceník věškerého nabízeného zboží a služeb v Excelu ke stažení zde.

Objednávky zboží

Lze je provést dvojím způsobem :

 1. e-mailem :  vladimirsvancara@seznam.cz
 2. telefonicky : 732-432875 (s případnou mojí odbornou konzultací ke zboží, kompletaci pálky apod.), nebo 605-542243 (manželka)

Ušetříte mi práci (a sobě peníze), pokud při objednávce uvedete případnou nejnižží cenu zboží včetně prodejce, který ji nabízí.

Pro hladké a rychlé vyřízení Vaší objednávky nezapomeňte vždy uvést Vaše kontaktní údaje (telefon, e-mail). Budete zpětně kontaktováni případného upřesnění a potvrzení Vaší objednávky.

Dodací podmínky

Mimo osobní odběr lze dodat zboží dvěma způsoby :

 1. poštou na dobírku
  1. poštovné 90,- Kč, zásilka "pilně" s příplatkem 10,- Kč
  2. je-li zboží zaplaceno předem, činí poštovné 50,- Kč
 2. smluvní přepravou (objemnější zásilky)
  1. cena individuální dle tarifů smluvního přepravce, orientačně např. doprava stolu z Prahy do Brna asi 500,- Kč

Dodací lhůty :

 1. zboží skladem - obvykle 3-5 dnů
 2. zboží velkoskladem (na území republiky) - obvykle do 14-ti dnů
 3. ostatní zboží (mimo území republiky či u výrobce) - obvykle 4-6 týdnů

Obchodní podmínky

 1. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího v okamžiku jeho zaplacení.
 2. V ceně zásilky není zahrnuto dopravné (přepravné), není-li dohodnuto jinak.
 3. Způsob dodání zboží (nejedná-li se o osobní odběr) si volí kupující. Není-li kupujícím stanoven, zajistí prodejce dodání zboží prostřednictvím svého smluvního přepravce (dodavatele) či poštou. Kupní cenu pak hradí kupující zástupci smluvního přepravce.
 4. Prodávající není odpovědný za škody na objednaném zboží způsobené smluvním přepravcem. Kupující je povinnen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinnen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinnen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, který následně v součinnosti s kupujícím dohodne další postup.
 5. Veškeré objednané zboží je možno vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí zásilky. Zboží musí být vráceno nepoužité, nepoškozené a nerozbalené v nepoškozeném originálním obalu. Kupujícímu bude v tomto případě vrácena kupní cena zboží snížená o rozdíl mezi zákazníkovi účtovanými a skutečně vynaloženými náklady na přepravné a balné, které půjdou v takovém případě v plné výši k tíži kupujícího. Tato možnost se všeobecně nevztahuje na zboží, které bylo před prodejem na výslovné přání kupujícího upraveno či modifikováno (např. nalepení a oříznutí potahů, nalakování dřeva apod.). Takové případy lze řešit pouze na základě individuální domluvy.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za nepřesnosti nebo chyby v údajích, popisech či katalogových hodnotách zboží nabízeného na těchto internetových stránkách (zejména pak za uvedené technické hodnoty u dřev a potahů), které je třeba považovat za orientační.
 7. Jakékoliv zvýšená cena oproti aktuálnímu ceníku bude s kupujícím vždy předem konzultována.
 8. Při reklamaci zboží bude postupováno podle "Reklamačního řádu".
 9. Závazným potvrzením objednávky vyslovuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně dopisem nebo e-mailem na adresách dle uvedených kontaktů. Oznámení o závadách musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu, kontaktní telefon nebo e-mail (je-li k dispozici), název a popis zboží, podrobný popis závady a popis jakým způsobem vznikla.
 2. V nejbližší možné době po obdržení oznámení o závadách (obvykle do 3 pracovních dnů) bude prodávající informovat kupujícího o následném postupu při řešení reklamace.
 3. V závislosti na druhu vad, povaze reklamovaného zboží a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplňků, má kupující možnost domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové a bezvadné, může požadovat slevu z kupní ceny nebo popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 4. Reklamaci nelze uplatňovat :
  1. u škod způsobených vnějšími nebo povětrnostními vlivy, opotřebením a neodbornou manipulací se zbožím
  2. u potahů, pokud byla kupujícím při jejich montáži aplikována metoda tzv. "čerstvého lepení"
  3. v souvislosti s nepřesně nebo chybně udanými hodnotami či popisy zboží v této internetové nabídce

Ochrana osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu (citace ustanovení § 4 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb.). Osobními údaji se rozumí například jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon.

S osobními údaji bude nakládáno s náležitou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy, a to výhradně pro účely vyřízení objednávky, zajištění dodávky objednaného zboží na místo určení a vlastní evidence. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotyčné osoby zásadně poskytnuty třetím osobám, mimo osob o kterých tak stanoví zákon a za podmínek stanovených zákonem.

Další služby

V rámci svých obchodních aktivit nabízím i následující doplňkové služby :

 1. kompletace pálek pro začátečníky
 2. výkup obehraných potahů
 3. možnost testování pálek a potahů
 4. povrchová úprava dřev

Bližší informace v sekci "Služby".