Potřeby pro stolní tenis

Potahy

 Parametry potahů    Typy potahů  

Mluvíme-li o potazích máme na mysli výslednou kombinaci vrchní tzv. "gumy" a spodní tzv. "houby". Potah samozřejmě představuje i na dřevě nalepená samotná guma, to však považujeme spíše za speciální případ. Samotná houba na dřevě nalepena být nesmí. Všude dále proto bude "potah" znamenat komplet gumy a houby.

Guma je obvykle z jedné strany hladká, z druhé strany vyčnívají vroubky (vzhledem připomínají rostoucí trávu, odtud i název pro tento typ potahů).

Obecně přibližně platí, že čím tenší a měkčí je vrstva gumy, tím je potah točivějčí. Pro houbu čím tužší a tlustší vrstva, tím je potah rychlejší.

Parametry potahů

Rychlost - R

Čím vyšší odraz míčku, tím rychlejší potah. Podíl houby a gumy je přibližně rovnocený.

Kontrola - K

Obecně platí, že čím rychlejší potah, tím menší kontrola a naopak. Podíl houby a gumy je opět přibližně rovnocený.

Točivost - T

Na této vlastnosti se nejvíce podílí vrchní guma. Točivější je hladký povrch gumy, vroubky naopak rotaci ruší. Další vliv má tloušťka gumy. Zde obecně platí čím tenší tím točivější.

Katapult efekt - E

Tato poměrně nová vlastnost je dána nestejnoměrnou hustotou materiálu houby. V místě styku se dřevem je houba tužší, v místě styku s gumou měkší. Pokud potah vůči míčku pouze nastavíme či ještě více ztlumíme pohybem vzad, míček se promáčkne jen do měkší části houby, čímž jej dokážeme poměrně dobře zpomalit a tím i kontrolovat. Naopak při pohybu proti míčku dojde k uplatnění zadní, tužší části houby a výsledkem je následný "urychlený" odraz (katapult) míčku.

Podobné vlastnosti docílíme i přelepováním potahů, neboť houba nasátím lepidla částečně změkne, naopak vrstva lepidla zaschlá na dřevě představuje pomyslnou tuhou část houby. Katapult efekt vytvořený lepením je účinnější, bohužel trvá pouze několik hodin až dnů v závislosti na typu lepidla.

Matoucí efekt - M

Poměrně neznámý parametr, který uvádí pouze několik málo výrobců u potahů typu "tráva". Udává jakousi míru nevyzpytatelnosti vrácené rotace míčku. Existuje přímá úměra (u "tráv") mezi matoucím efektem a kontrolou, kde platí čím vyšší matoucí efekt, tím nižší kontrola a naopak.

Tvrdost (hustota) houby - TH

Tato vlastnost začala být zajímavá až v poměrně nedávné době, kdy v technologickém vývoji vrchních gum zdá se nelze vymyslet již nic převratného, naopak pomocí rozdílných vlastností spodní houby lze charakter potahu jako celku měnit daleko výrazněji než dosud.

Tvrdost houby lze obecně definovat jako její poměr mezi plným materiálem a vzduchovými póry. Čím větší podíl vzduchových "bublin", tím je houba měkší. Tyto houby vyhovují více technickým, např. "topspinovým" hráčům. Naopak tvrdé houby se uplatní více u razantních silových útočníků.

Výše uvedený parametr dává v nějaké podobě k dispozici spíše menší polovina výrobců. Nejlépe jej má zmapován JOOLA, v těsném závěsu pak ANDRO. DONIC, NITTAKU a YASAKA dávají k dispozici alespoň přibližnou charakteristiku pomocí hodnot "měkká" (soft), "střední" (medium) nebo "tvrdá" (hard). První dva výrobci pak používají daleko přesnější hodnot v procentech či stupních. Hodnota mezi 30 - 40 stupni patří do kategorie měkkých hub, 40 - 50 do středních a nad 50° do tvrdých hub. Je to samozřejmě pouze hrubé orientační dělení.

Typy potahů

Jak už bylo řečeno v úvodu, typy potaků jsou dány zejména otočením vroubků vrchní gumy, dále pak tvarem těchto vroubků či jejich hustotou.

Soft

Tento potah má vnější stranu gumy hladkou, vroubky jsou uvnitř spojeny s houbou. Hodně měkké a tenké gumy způsobují velmi dobré přilnutí míčku, což ocení zejména tzv. "topspináři". Tento typ se používá k tvořivé a útočné hře.

Anti

Speciální případ softového potahu, který si v průběhu let vydobyl svoji zvláštní kategorii. Tvrdá vrchní guma v kombinaci se stejným typem houby má za následek tzv. "tupý efekt", což laicky znamená zrušení rotace a zpomalení míčku. Používá se k obranné hře.

Sendvič

Vroubky tvoří vrchní část potahu. Tvarově jsou poměrně krátké a tlusté, průměr kolem jednoho milimetru, stejně tak i výška. Tento typ potahu se uplatní zejména při spodních rotacích, tzv. "čopech". Používá se nejčastěji - stejně jako soft - k tvořivé a útočné hře.

Tráva

Obávaný potah zejména v nejnižších soutěžích (okresních). Podobný jako sendvič, pouze zoubky jsou tenší a vyšší. Rovněž daleko více zpomalují údery soupeře, podobně jako anti, ale na rozdíl od tohoto typu, který rotaci pouze ruší, tráva může přidávat nevypočitatelnou "antirotaci". Výsledkem je např. komíhání míčku v letu, soupeř má pak daleko větší problém jej správně zahrát. Nejklasičtější použití představuje v obranné hře.