Potřeby pro stolní tenis

Parametry (vlastnosti)

V souvislosti s parametry se bavíme téměř výhradně o dřevech a potazích, neboť právě z nich se kompletuje pálka, jež má vedle vlastního tenisového umění hráče z hlediska celkového materiálového vybavení převažující podíl na výsledné kvalitě hry.

Paramatry neboli vlastnosti lze rozdělit zhruba do tří skupin :

 1. Pevně dané (např. měřitelné)
  • hmotnost
  • počet vrstev (u dřev)
  • síla (tloušťka)
 2. Relativně přesně určitelné
  • rychlost, tempo R - lze ji definovat (a nejčastěji se takto i měří) jako výšku odrazu míčku
  • točivost, rotace T - je dána přilnavostí míčku a potahu
  • pružnost, tuhost P - je dána ohebností dřeva
 3. Subjektivní ("pocitové", odhadované)
  • kontrola K - schopnost přesného umístění vlastního úderu a eliminace úderu soupeře
  • katapult efekt E - schopnost "urychlení" odrazu

Obecně se dá říci, že čím důležitější parametr, tím hůře se jeho hodnota určuje. Dalším problémem je skutečnost, že každý výrobce má tyto hodnoty relativně dobře zmapované a odstupňované u svých výrobků, srovnání mezi dvěma značkami je už nepoměrně obtížnější a rozhodně méně přesné. Katalogy výrobců navíc používají dvě stupnice, tzv. "desítkovou" a "stovkovou". Pro potřeby prodejních katalogů prodejců se pak většinou hodnoty "desítkové" stupnice převádí na "stovkovou", což rovněž může být zdrojem jistých odchylek a nepřesností.

Pokud bereme v potaz skutečnost, že renomovaných značek existuje nejméně desítka, od každé budeme uvažovat pro zjednodušení 10-30 různých potahů (které se navíc skládají se spodní "houby" a vrchní "gumy") a stejné množství dřev, vzájemnou kombinací nám vzniká obrovský počet možností kompletace výsledné pálky. To je pro laika dost těžko představitelná alchymie.

Dobrý prodejce, přičemž neznám žádného, který není nebo alespoň nebyl aktivním závodním hráčem, je schopen mírně pokročilému hráči složit pálku, jež vyhovuje jeho požadavkům a zejména stylu hry tak z 80-ti procent. To je hranice dobrého prodejce. Zbylých dvacet procent už pak záleží na samotném hráči, aby materiál postupně upřesnil a doladil na základě dalších zkušeností ve hře.

Jak je situace kolem různých hodnot a parametrů složitá, ukazují i následující sekce. Jak pro dřeva, tak potahy jsou připraveny další čtyři.

První udává parametry podle jednotlivých značek. Zde narazíte i na někdy dost těžko pochopitelné skutečnosti, jako jsou parametry úplně chybějící.

Další dvě sekce obsahují parametry z prodejních katalogů renomovaných německých obchodních domů Contra v Hamburku a Schöler-Micke v Dortmundu. Ty zasluhují určitě zvýšené pozornosti, neboť se pokoušejí o srovnání mezi jednotlivými značkami, často na základě vlastního testování.

Katalog potahů Contra uvádí parametr "katapult efekt", u dřev pak počet vrstev a typy vyráběných držátek. Katalog Schöler-Micke obsahuje u potahů informaci, jaká síla houby je vhodná pro určitou strategii hry, u dřev se objevuje parametr "pružnost" (tuhost) a zda bylo příslušné zboží testováno.

V poslední sekci poznatků se objevují vlastní zkušenosti s výrobky, doporučení dalších odborníků či recenze převzaté ze stránek webů zaměřených na stolní tenis. Zvláště pro ty nejméně zdatné hráče budou mít možná vyšší přínos, než katalogové hodnoty prvních tří sekcí.