Potřeby pro stolní tenis

Parametry dřev

Rychlost - R

Čím vyšší odraz míčku, tím rychlejší dřevo.

Kontrola - K

Obecně platí, že čím rychlejší dřevo, tím menší kontrola a naopak.

Pružnost - P

Obecně platí čím vyšší pružnost tím rychlejší dřevo.

Nové trendy vývoje

Každý výrobce je konkurencí nucen přinášet neustále novinky do technologie výroby. Z hlediska materiálu (druhů dřev pro jednotlivé lepené vrstvy) již nelze vymyslet nic převratného, proto se vývoj ubírá dvěma směry :

1. Nové technologie spojování vrstev dřev

Oproti dřívějším dobám, kdy bylo pouze slepeno 3-5 vrstev k sobě, dnes se často nejdříve jednotlivé vrstvy vyrábí z tenkých plátků, teprve poté jsou výsledně zkompletovány. Občas se mezi vrstvy vkládají karbonové plátky. Všechny tyto úpravy mají za následek zvětšení aktivní hrací plochy prkna. Někdy bývají obě vnější vrstvy ozařovány UV paprsky, což zase výrazně zvyšuje výslednou rychlost.

2. Úpravy rukojetí

Nejdříve se začaly držátka některých dřev vyrábět z dutým vnitřkem, což znamenalo posunutí těžiště pálky do hlavy. To umožňuje hrát agresívnější úder s menší energetickou náročností. Dalším krokem bylo vyplňování rukojetí elastickým válečkem, výsledkem bylo lepší přenášení chvění z hlavy do rukojeti a tím i ruky hráče. Posledním výkřikem módy je např. u firmy Andro vyplnění rukojeti vzduchovými kapsami, v nichž se volně pohybují karbonové kuličky. Ty pak fungují podle principu setrvačníku.

 

To by bylo z nových trendů vývoje zhruba vše. Všechny tyto novinky většinou nemají více jak desetiprocentní zvýšení účinku, což je z hlediska výkonosti hráče celkem zanedbatelné (minimálně na úrovni okresních soutěží). Nicméně jako prodejní argument to funguje zcela spolehlivě, protože čím slabší je stolnětenisové umění hráče, tím větší je jeho víra, že poslední model "superdřeva" toto podstatně zlepší.